Przejdź do menu
Ochrona danych osobowych
Wszelkie przekazywane nam dane, łącznie z adresem poczty elektronicznej są zbierane, przechowywane i wykorzystywane do
realizacji zamówień składanych bezpośrednio przez stronę internetową, zamawiania materiałów informacyjnych,
informowania Klientów o nowych produktach oraz do innych celów marketingowych.

Przekazane nam i przechowywane przez nas informacje nie są przedmiotem sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każda osoba podająca takie dane ma prawo do ich przeglądania,
zmiany oraz zażądania ich usunięcia z naszej bazy danych.

Administratorem danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Handlowe
"ARTPOL" - Artur Popławski
26-617 RADOM, Poland
ul. Warszawska 177/179

Strona internetowa może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do naszego przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo Handlowe "ARTPOL" - Artur Popławski nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych osobowych na tych stronach internetowych.
Przejdź do menu